Phòng Khách

khong gian dep noi that dong duong phong khach 1

khong gian dep noi that dong duong phong khach 2

khong gian dep noi that dong duong phong khach 3

khong gian dep noi that dong duong phong khach 4

Phòng Tổng Thống

khong gian dep noi that dong duong phong tong thong 1

khong gian dep noi that dong duong phong tong thong 2

WC Phòng Tổng Thống

khong gian dep wc phong tong thong 1

khong gian dep wc phong tong thong 2

khong gian dep wc phong tong thong 3

khong gian dep wc phong tong thong 4

 

Phòng ngủ phụ 1

khong gian dep noi that dong duong phong ngu 2 1

khong gian dep noi that dong duong phong ngu 2 2

khong gian dep noi that dong duong phong ngu 2 3

 

Phòng ngủ phụ 2

khong gian dep noi that dong duong phong ngu phu 1

khong gian dep noi that dong duong phong ngu phu 2

khong gian dep noi that dong duong phong ngu phu 3

khong gian dep noi that dong duong phong ngu phu 4