Trệt

Phòng Khách

phong khach c dung khonggiandep 1

phong khach c dung khonggiandep 2

phong khach c dung khonggiandep 3

Phòng Bếp

phong bep c dung khonggiandep 1

phong bep c dung khonggiandep 2

phong bep c dung khonggiandep 3

phong bep c dung khonggiandep 4

WC Trệt

wc tret c dung khonggiandep 1

wc tret c dung khonggiandep 2

Lầu 1

Phòng ngủ con gái

phong con gai c dung khonggiandep 1

phong con gai c dung khonggiandep 2

phong con gai c dung khonggiandep 3

phong con gai c dung khonggiandep 4

Phòng ngủ Master

phong master c dung khonggiandep 1

phong master c dung khonggiandep 2

phong master c dung khonggiandep 3

Phòng thay đồ Master

phong master c dung khonggiandep 4

phong master c dung khonggiandep 5

WC Lầu 1

wc lau 1 c dung khonggiandep 1

wc lau 1 c dung khonggiandep 2

wc lau 1 c dung khonggiandep 3

wc lau 1 c dung khonggiandep 4

Lầu 2

Phòng con trai

phong con trai c dung khonggiandep 1

phong con trai c dung khonggiandep 2

phong con trai c dung khonggiandep 3

phong con trai c dung khonggiandep 4

phong con trai c dung khonggiandep 5

Phòng ngủ khách

phong ngu khach c dung khonggiandep 1

phong ngu khach c dung khonggiandep 2

phong ngu khach c dung khonggiandep 3

WC lầu 2

wc lau 2 c dung khonggiandep 1

wc lau 2 c dung khonggiandep 2