Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Khu Rio Vista | Chị Phượng | NT-113

 

* Thông Tin Công Trình :

   – Chủ đầu tư : chị Phượng

   – Địa chỉ : khu dự án Rio Vista – đường Dương Đình Hội – quận 9

   – Thiết kế : 116 triệu

   – Phần thô : 2,9 tỷ

   – Hoàn thiện : 3,2 tỷ 

san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-1 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-2 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-3 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-4 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-5 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-6 san-vuon-biet-thu-dep-vinhomes-7

phong-bep-1-chi-phuong-q9 phong-bep-2-chi-phuong-q9 phong-bep-3-chi-phuong-q9

phong-con-lon-1-chi-phuong-q9 phong-con-lon-2-chi-phuong-q9 phong-con-lon-3-chi-phuong-q9

phong-con-lon-4-chi-phuong-q9 phong-con-lon-5-chi-phuong-q9

phong-con-nho-1-chi-phuong-q9 phong-con-nho-2-chi-phuong-q9 phong-con-nho-3-chi-phuong-q9

phong-con-nho-4-chi-phuong-q9 phong-con-nho-5-chi-phuong-q9 phong-con-nho-6-chi-phuong-q9

phong-khach-1-chi-phuong-q9 phong-khach-2-chi-phuong-q9 phong-khach-3-chi-phuong-q9

phong-khach-4-chi-phuong-q9 phong-lam-viec-1-chi-phuong-q9 phong-lam-viec-2-chi-phuong-q9

phong-lam-viec-3-chi-phuong-q9 phong-ngu-khach-2-chi-phuong-q9 phong-ngu-khach-3-chi-phuong-q9

phong-ngu-khach-4-chi-phuong-q9 phong-ngu-tret-1-chi-phuong-q9 phong-ngu-tret-chi-phuong-q9

phong-sinh-hoat-chung-1-chi-phuong-q9 phong-sinh-hoat-chung-2-chi-phuong-q9 phong-sinh-hoat-chung-3-chi-phuong-q9

phong-tho-1-chi-phuong-q9-new

phong-tho-3-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-con-1-chi-phuong-q9

phong-ve-sinh-con-2-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-con-3-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-master-1-chi-phuong-q9

phong-ve-sinh-master-2-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-master-3-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-tret-1-chi-phuong-q9

phong-ve-sinh-tret-2-chi-phuong-q9 phong-ve-sinh-tret-chi-phuong-q9 thiet-ke-phong-master-1-chi-phuong-q9

thiet-ke-phong-master-2-chi-phuong-q9 thiet-ke-phong-master-3-chi-phuong-q9 thiet-ke-phong-master-4-chi-phuong-q9

phong-an-2-chi-phuong-q9 phong-an-1-chi-phuong-q9 thiet-ke-phong-master-5-chi-phuong-q9