Biệt Thự Hiện Đại Phong Cách Châu Âu | Chị Linh | Quận 2 | BT-197

thiet-ke-biet-thu-4-tang-hien-dai-chi-linh-n

* Thông Tin Công Trình :

   – Chủ đầu tư : chị Trần Thị Mỹ Linh

   – Địa chỉ : Lô C15 KDC Đông Thủ Thiêm – phường Bình Trưng Đông – quận 2

   – Thiết kế : 234 triệu

   – Phần thô : 3,45 tỷ

   – Phần hoàn thiện : 3,93 tỷ

thiet-ke-biet-thu-4-tang-chi-linh-n

phong-ve-sinh-con-gai-18t-3-a-duy phong-ve-sinh-con-gai-18t-4-a-duy phong-ve-sinh-con-gai-18t-5-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-6-a-duy phong-ve-sinh-master-2-a-duy phong-ve-sinh-master-1-a-duy

phong-ve-sinh-master-3-a-duy phong-ve-sinh-master-4-a-duy san-vuon-biet-thu-1-a-duy

san-vuon-biet-thu-2-a-duy san-vuon-biet-thu-3-a-duy san-vuon-biet-thu-4-a-duy

thiet-ke-bep-biet-thu-a-duy thiet-ke-noi-that-bep-a-duy thiet-ke-phong-an-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-1-a-duy thiet-ke-phong-ong-ba-2-a-duy thiet-ke-phong-ong-ba-3-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-4-a-duy mau-phong-khach-biet-thu-dep-1-a-duy mau-phong-khach-biet-thu-dep-2-a-duy

mau-phong-khach-biet-thu-dep-3-a-duy mau-phong-khach-biet-thu-dep-4-a-duy noi-that-nha-bep-dep-a-duy

phong-gym-1-a-duy phong-gym-2-a-duy phong-sinh-hoat-chung-1-a-duy

phong-sinh-hoat-chung-2-a-duy phong-sinh-hoat-chung-3-a-duy phong-sinh-hoat-chung-4-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-1-a-duy phong-ve-sinh-con-gai-18t-2-a-duy

phong-a-duy-1 phong-a-duy-2 phong-a-duy-3 phong-a-duy-4 phong-a-duy-5 phong-a-duy-6

phong-a-duy-6-pa2 phong-a-duy-1-pa2 phong-a-duy-2-pa2 phong-a-duy-3-pa2 phong-a-duy-4-pa2 phong-a-duy-5-pa2

phong-con-gai-4-tuoi-aduy-1 phong-con-gai-4-tuoi-aduy-2 phong-con-gai-4-tuoi-aduy-3 phong-con-gai-4-tuoi-aduy-4 phong-con-gai-18-tuoi-aduy-1 phong-con-gai-18-tuoi-aduy-2 phong-con-gai-18-tuoi-aduy-3 phong-con-gai-18-tuoi-aduy-4phong-ve-sinh-con-gai-18t-2-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-3-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-4-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-5-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-6-a-duy

phong-ve-sinh-master-1-a-duy

phong-ve-sinh-master-2-a-duy

phong-ve-sinh-master-3-a-duy

phong-ve-sinh-master-4-a-duy

san-vuon-biet-thu-1-a-duy

san-vuon-biet-thu-2-a-duy

san-vuon-biet-thu-3-a-duy

san-vuon-biet-thu-4-a-duy

thiet-ke-bep-biet-thu-a-duy

thiet-ke-noi-that-bep-a-duy

thiet-ke-phong-an-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-1-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-2-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-3-a-duy

thiet-ke-phong-ong-ba-4-a-duy

mau-phong-khach-biet-thu-dep-1-a-duy

mau-phong-khach-biet-thu-dep-2-a-duy

mau-phong-khach-biet-thu-dep-3-a-duy

mau-phong-khach-biet-thu-dep-4-a-duy

noi-that-nha-bep-dep-a-duy

phong-gym-1-a-duy

phong-gym-2-a-duy

phong-sinh-hoat-chung-1-a-duy

phong-sinh-hoat-chung-2-a-duy

phong-sinh-hoat-chung-3-a-duy

phong-sinh-hoat-chung-4-a-duy

phong-tho-1-a-duy

phong-tho-2-a-duy

phong-tho-3-a-duy

phong-ve-sinh-con-gai-18t-1-a-duy

phong-tho-1-a-duy phong-tho-2-a-duy phong-tho-3-a-duy